Gjettum Vel

Utsikt fra Kolsåstoppen over deler av Gjettum Vels område. (Foto: Ove Tønnessen)

GJETTUM VEL BYTTER NETTSIDE

I samarbeid med Vellenes Fellesorganisasjon og Bærum Velforbund har Gjettum Vel besluttet å benytte nettsideløsningen til StyreWeb fremover. Nettsiden er under oppbygging og finnes på denne adressen:


Legg siden til som bokmerke.

Alle oppdateringer fremover vil skje på den nye nettsiden.

Den nye nettsiden er også tilpasset nettbrett og mobil.

Ove Tønnessen
Webredaktør

Velkommen. Her finner du nyheter fra Gjettum Vel.

Her kan du følge med i Gjettum Vels aktiviteter, lese siste nytt fra vårt distrikt og sende meldinger til styret.

Nettsiden til Gjettum Vel kan nå også nås på adressen
http://www.gjettumvel.net

Gjettum Vel er nå også på plass på Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Gjettum-Vel/281326795217431

Nettsiden redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Organisasjonsnummer Enhetsregisteret/Frivillighetsregisteret: 918 692 991

Webredaktør: Ove Tønnessen

MOT SLUTTEN FOR FLUEPLAGENE I RUDSDALEN?

Beboerne i Rudsdalen og Dønskiområdet har i et par år vært plaget av et unormalt stort antall fluer. Gjettum Vel har tatt opp saken flere ganger med Bærum Kommune og endelig ser det ut som det kan bli fart i saken.

MØTE MELLOM VELLENE OG FORMANNSKAPET I KOMMUNEN

Tirsdag 23. mai hadde vellene i Bærum samt Bærum Velforbund sitt årlige møte med Formannskapet i kommunen. En rekke spørsmål var sendt inn på forhånd og ble besvart av politikerne.

Bærum Naturfestival 2017 (28.mai - 3.juni)

Bærum Natur- og friluftsråd arrangerer "Drømmeuke ved Kolsås-Dælivann":
- Botanisk tur: Ville orkideer og andre botaniske godbiter
Geologitur i Kolsås/Dælivann
Fuglesangturer rundt Dælivann
Kveldstur rundt Dælivann med innføring i kartlesing
Tur/foredrag om Fleskummalerne
Vi fanger insekter, blodigler og andre småkryp
Slåtteenga på Gjettumbråtan
Kolsåsplatået rundt

Les hele programmet, med alle detaljer >>

GJETTUM VELS ÅRSMØTE - 25. APRIL 2017 - REFERAT

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJETTUM VEL TIRSDAG 25. APRIL 2017

Det innkalles til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 25. april 2017 kl.1900 i Samvirkemuséet, Dr. Høsts vei 41.

GJETTUM VELS VÅRAKSJON 2017

Gjettum Vels våraksjon finner i år sted fra 26. April til og med 2. Mai 2017.


DATO FOR ÅRSMØTET I GJETTUM VEL FASTSATT

Årsmøtet i Gjettum Vel avholdes tirsdag 25. april 2017, kl.1900 i Samvirkemuséet.
Dagsorden og annen informasjon vil bli sendt ut senere.

OMLEGGING AV KOLLEKTIVTILBUDET I BÆRUM FRA 1.1.2017.

Bærum Velforbund til Ruter:

Kollektivtilbudet i Bærum har fått mye kritikk og tilbudet totalt sett er svekket.

Styret i Bærum Velforbund konstaterer i en uttalelse til Ruter, at den omfattende omleggingen av rutetilbudet i Bærum har ført til mange fra velforeninger, grupper og enkeltpersoner.

Disse er stort sett negative og omfatter:

  • Betydelig dårligere tilbud for Oslopendlere
  • Kapasitetsproblemer på hovedlinjene
  •  Redusert punktlighet
  • På tvers forbindelser som er fjernet

Bærum Velforbund mener omleggingen er dårlig forberedt og begrunnet.

Les hele uttalelsen her >>

INFOMØTE OM UTBYGGINGEN VED NYE GJETTUM STASJON

Tiltakshaver, Gjettum Bolig AS, ønsker å invitere naboer og andre berørte parter til et infomøte vedr. pågående reguleringssak i Bærumsveien 373-385.

VELBENKER ER PUSSET OPP og GJETTUM VELS VÅRAKSJON 2016 - Erfaringsoppsummering!

Denne våren har vårt styremedlem Leif Sigurd Godager sett over velbenkene og pusset opp en del av dem.

og

Innleveringslistene fra Isi forteller at årets innsamlingsmengde ble dobbelt så stor som fjorårets.

Les mer om begge sakene her >>

GJETTUM VELS ÅRSMØTE - 5. April 2016 - REFERAT

Les referatet her >>

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I GJETTUM VEL.

Det innkalles til årsmøte tirsdag 5. april 2016 kl.1900 i

Samvirkemuséet, Dr. Høsts vei 41.


Les mer her >>


DATO FOR ÅRSMØTET 2016 ER FASTSATT

Årsmøtet i Gjettum Vel finner sted tirsdag 5. april 2016 kl.1900. Stedet er som vanlig Samvirkemuséet. Dagsorden og nærmere informasjon kommer senere.

HAGEAVFALLSINNSAMLINGEN VÅREN 2016

Gjettum Vel har også iår inngått avtale med Renova om innsamling av hageavfall i vellets område. Årets innsamling finner sted f.o.m. onsdag 27.4 t.o.m. lørdag 30.4.2016.

PARKERING I TOPPÅSVEIEN - RÅDMANNEN SVARER

Kari Seljelid har stilt følgende spørsmål til Rådmannen i Bærum Kommune:

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GJETTUM VEL 21. APRIL 2015

Bernt Lie ønsket en fullsatt sal velkommen og presenterte kveldens program

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Det innkalles til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 21. april 2015, kl.1900 i Samvirkemuséet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41.

NABOMØTE OM FRANZEFOSSBYEN

Som en oppfølging av tidligere nabomøte på Franzefossbyen Industriområde inviterer Franzefoss AS til åpent nabomøte på anlegget 23. april kl 17.00.

GJETTUM VEL DELTAR I BÆRUMSVELLENES FELLES HAGEAVFALLSINNSAMLING

vårt område vil innsamling foregår fra kl. 07.00 fra den 28. april – t.o.m. 4. mai 2015 (I Gjettumposten er det feilaktig oppgitt andre datoer).

KOLSÅS VEL SKAL GJENOPPLIVES

Konstituerende årsmøte for nye Kolsås Vel avholdes i gymsalen på Hauger skole mandag 2. mars kl.1900. Her skal det velges styre og vedtas vedtekter.

ÅRSMØTEDATO FASTSATT

Årsmøte i Gjettum Vel vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015 i Samvirkemuséet på Gjettum.

Nærmere innkalling og dagsorden vil bli sendt ut senere.

Styret

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DR. HØSTS VEI 19 - 45 I BÆRUM KOMMUNE - GJETTUM VELS MERKNADER

Gjettum Vel har sendt følgende kommentar i forbindelse med oppstart av planarbeid for Dr. Høsts vei 19-45.

BASESTASJONER FOR FREMTIDENS MOBILNETT

Bærumspolitikerne vil ha bedre oversikt - Gjettum Vel har avgitt høringsuttalelse

Les mer her >>

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJETTUM VEL TIRSDAG 8. APRIL 2014

Det innkalles med dette til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 8. april 2014, kl.1900 i Samvirkemuséet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41, inngang fra trappene i Bærumsveien.

ÅRSMØTEDATO I GJETTUM VEL

Årsmøtet i Gjettum Vel er fastsatt til tirsdag 8.april 2014, kl.1900. Nærmere innkalling vil komme senere.

DØNSKIBUSSEN MED UTVIDETE KVELDSRUTER

Halvtimes frekvens hele driftsdøgnet mandag - fredag

NABOMØTE FRANZEFOSSBYEN INDUSTRIOMRÅDE

Som en oppfølging av tidligere nabomøte på Franzefossbyen Industriområde inviterer Franzefoss AS til åpent nabomøte på anlegget i Franzefossveien 19 den 5. november kl 17.30.

MONSTERMASTENE - BÆRUM KOMMUNE SKYLDER PÅ STATEN

Bærum Kommune mener at de nærmest er pålagt av Staten å legge til rette for mobilmaster på kommunal grunn.

Les mer her >>

BÆRUMVELLENES FELLES HAGEAVFALLSINNSAMLING 2013

Gjettum Vel har i år valgt å delta i Bærum vellenes felles hageavfallsinnsamling 2013:

I vårt område vil innsamling foregår fra kl. 07.00 fra den 29. april – til 3. mai 2013.

Les mer her >>

KREVER DEN 30 METER HØYE MOBILMASTEN I EMIL STANGS VEI REVET

I løpet av august i fjor fikk nærmiljøet omkring Emil Stangs vei, Ingeniør Hoels vei, Skriverveien, Gjettumkollen, Fossilveien, Søndre Gjettum og Vallerveien et landemerke: Den 30 meter høye mobilantennemasten til Mobile Norway AS.

Gjettum Vel krever masten fjernet.

DATO FOR ÅRSMØTE I GJETTUM VEL

Årsmøtet i Gjettum Vel vil finne sted tirsdag 23. april 2013 i Samvirkemuseet ved Gjettum stasjon. I forkant av årsmøtet vil det bli et åpent møte med et debattema. Dagsorden vil bli sendt ut senere. Sett av denne kvelden allerede nå. Vi starter kl.1900.

STATNETT SKAL FORNYE SENTRALNETTET I OSLO OG AKERSHUS

Frokostseminar åpnet for at deler av Hamang - Smestad-høyspenten kan bli lagt i kabel

GJETTUM VEL SPØR OG KOMMUNEADMINISTRASJONEN SVARER

Referatet fra møtet mellom styret i Bærum Velforbund og Bærum kommunes administrasjon er allerede klart

LYS PÅ KOMMUNALE VEIER IGJEN PÅ KOMMUNALE HENDER

Fra 1. september er det Bærum kommune som selv drifter og vedlikeholder alt veilys på kommunale og private veier

MØTEREFERATET FRA DIALOGMØTET OM VHBN ER MOTTATT

Tirsdag kom referatet etter tre ukers arbeid

FORSINKET MØTEREFERAT FRA "DIALOGMØTET" OM VHBN

Akutt sykdom innen Helse og sosial gjør at referatet, med nye tiltak, kommer senere

VELLETS SPØRSMÅL TIL KOMMUNENS ADMINISTRASJON OG ORDFØRER

To ganger årlig har Bærum Velforbunds styre møte med toppledelsen i Bærum kommune der vellene kan stille sine spørsmål

- IKKE SAKBEHANDLINGSFEIL I MONSTERMASTSAKEN I EMILSTANGS VEI

Kommunal- og regionaldepartementet ga ikke Gjettum Vel medhold i vår anke over Fylkesmannens vedtak

DIALOGMØTE OM VESTRE HAUGER BOLIGER OG NATTHJEM

Torsdag kveld skjedde den hittil største politiutrykningen med åtte biler + en ambulanse

MONSTERMASTEN PÅ PLASS I EMIL STANGS VEI


Mobile Norway A/S reiste den 30 meter høye antennemasten i går - uten å avvente ankebehandlingen fra Gjettum Vel til
Kommunal- og regionaldepartementet

NABOMØTE FRANZEFOSSBYEN INDUSTRIOMRÅDE

Som en oppfølging av tidligere nabomøte inviterer Franzefossbyen Industriområde til et til åpent nabomøte på anlegget i Franzefossveien 19 den 28. august kl. 18.00.

MISBRUK AV KONTEINER UNDER VÅRAKSJONEN

- En av de tre konteinerne inneholdt mye som aldri skulle da vært dumpet der.

MØTE MELLOM FORMANNSKAPET I BÆRUM KOMMUNE OG VELFORENINGENE

23. mai ble det avholdt møte mellom Formannskapet og velforeningene der vellene på forhånd hadde oversendt spørsmål de ønsket svar på. 9 foreninger hadde sendt inn tilsammen 18 spørsmål.

FRANZEFOSS HAR FORETATT STØYMÅLINGER

Støv- og støymålinger foretatt på Franzefossbyen Industriområde.

ENDELIG VÅRAKSJON

Årets aksjon omfatter tre konteinere iht årsmøtevedtak

REFERAT FRA ÅRSMØTET I GJETTUM VEL 24. APRIL 2012

HER ER DET NYE STYRET I GJETTUM VEL

Her er oversikten over det nye styret etter årsmøtet 24. april 2012

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJETTUM VEL

Det innkalles til årsmøte tirsdag 24. april 2012.

T-BANE TIL RYKKINN TIDLIGST ETTER 2025

Gjettum Vel fikk svar i Fylkestingets spørretime torsdag; lenger ut i det blå for bane til Bærums Verk og Sandvika

VI BLIR FLERE OG FLERE OG FLERE ...

Gjettum Vel har ved årsskiftet til sammen 1.527 medlemmer, blant disse to bedrifter på Valler

Les mer her >>

ÅRSMØTE 2012 TIRSDAG 24. APRIL

Gjettum Vel har fastsatt sitt årsmøte 2012 til tirsdag 24. april kl. 19.00. Stedet er som vanlig Samvirkemuseet på Gjettum.

Les mer her >>

KOMMUNEN KJØPTE FIRE BOLIGHUS PÅ DØNSKI

Bladde opp 46 millioner kroner for tre hybelblokker og en firemannsbolig i Dønskiveien

Les mer her >>

SKILØYPE VALLER - DÆLI - STEIN BLIR NÆROMRÅDE-LØYPE

Natur og idrett i Kommunen preparer den tidligere lysløypen så snart det kommer mer snø

RUDSVEIEN PÅ DØNSKI GJENÅPNET ETTER FIRE UKER

Siste asfalten ble lagt på overtid mandag; både Vebekkveien og Rudsveien fullført

GRAVETILLATELSEN I RUDSVEIEN GÅR UT I DAG

Fjernvarmeutbyggingen over Dønski nærmer seg slutten. Delvis stengning av Rudsveien ved COOP Prix opphører mandag 19.12. etter 28 dagers arbeid under veien.

Les mer her >>

SYKEHUSHYBELBLOKKENE PÅ DØNSKI BLIR STÅENDE

Byggestart for omsorgsboligene tidlig i 2013 - da rives de seks lavblokkene.


Les mer her >>

30 METER HØY MOBILMAST PÅ KOMMUNAL GRUNN I EMIL STANGS VEI

Planutvalget opprettholdt det administrative vedtaket om å tillate masten 30 meter fra de nærmeste bolighusene

Les mer her >>

VELLET BLIR STØRRE OG STØRRE

- Vi har passert 1.500 husstander med god margin

Les mer her >>

IKKE PENGER TIL LYS I PRIVATE VEIER

Bærum kommune kuttet den årlige bevilgningen på 500.000 kroner til Bærum Velforbund

Les mer her >>

MARIE PLAHTE FAMILIE- OG AKTIVITETSSENTER

Ærverdige Marie Plahtes Minde på Dønski gjenåpnes den 2. desember og skal huse Dønski Fritidshus og Levre Helsestasjon.

DEN 30 METER HØYE MOBILMASTEN I EMIL STANGS VEI

Siste slag om Mobile Norways antennemast skjer i Planutvalgsmøtet torsdag 27. oktober:

SØNDAGSÅPENT PÅ WØYEN GÅRD.

Kafeen "Hos Anna" startet opp servering den 16. oktober.


Les mer her >>

VI HAR PASSERT 1.500 HUSSTANDER

Sameiet Høgåsveien 2 har meldt seg kollektivt inn i Gjettum Vel. Da er vi i alt 1.509 husstander

MOBILBASESTASJONSMASTER OG STRÅLING

Folkets Strålevern i Bærum og Asker stilte spørsmål i offentlig spørretid i kommunestyremøtet onsdag.

MOBILANTENNEMASTKLAGE

Vellet går sterkt imot Mobile Norways 30 meter antennemast i skogen ved Emil Stangs vei 9.

NY HUSEIERFORENING

Lensmannsjordet har vedtatt å melde seg inn i vellet vårt; vi blir 46 husstander flere

MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2011.

Nå mottar styrelederne, kassererne og forretningsførerne i huseierforeningene, boligsameiene og borettslagene medlemsgiroene.

VÅRRYDDEAKSJONEN 2011

- Det er mandag morgen 9. mai at fem konteinere blir plassert ut.
Les mer her >>

ÅRSMØTET I GJETTUM VEL

Årsmøtet 2011 i Gjettum Vel er fastsatt til TIRSDAG 12. APRIL KL. 19.00.
Stedet blir, som vanlig, Samvirkemuseet på Gjettum, adr. Dr. Høsts vei 41.
I tillegg til de ordinære årsmøtesakene blir det en kort faglig del om et aktuelt tema.

BL / 06.03.2011

ISTANDSETTING AV SKILØYPE VALLER - STEIN

Gjettum Vel og Avløs Vel har i fellesskap rettet en henvendelse til Bærum Kommune om preparering av den gamle skiløypa som i sin tid gikk mellom Valler og Stein.