Gjettum Vel

Utsikt fra Kolsåstoppen over deler av Gjettum Vels område. (Foto: Ove Tønnessen)

Velkommen. Her finner du nyheter fra Gjettum Vel.

Her kan du følge med i Gjettum Vels aktiviteter, lese siste nytt fra vårt distrikt og sende meldinger til styret.

Nettsiden til Gjettum Vel kan nå også nås på adressen
http://www.gjettumvel.net

Gjettum Vel er nå også på plass på Facebook:

INFOMØTE OM UTBYGGINGEN VED NYE GJETTUM STASJON

Tiltakshaver, Gjettum Bolig AS, ønsker å invitere naboer og andre berørte parter til et infomøte vedr. pågående reguleringssak i Bærumsveien 373-385.

VELBENKER ER PUSSET OPP og GJETTUM VELS VÅRAKSJON 2016 - Erfaringsoppsummering!

Denne våren har vårt styremedlem Leif Sigurd Godager sett over velbenkene og pusset opp en del av dem.

og

Innleveringslistene fra Isi forteller at årets innsamlingsmengde ble dobbelt så stor som fjorårets.

Les mer om begge sakene her >>

GJETTUM VELS ÅRSMØTE - 5. April 2016 - REFERAT

Les referatet her >>

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I GJETTUM VEL.

Det innkalles til årsmøte tirsdag 5. april 2016 kl.1900 i

Samvirkemuséet, Dr. Høsts vei 41.


Les mer her >>


DATO FOR ÅRSMØTET 2016 ER FASTSATT

Årsmøtet i Gjettum Vel finner sted tirsdag 5. april 2016 kl.1900. Stedet er som vanlig Samvirkemuséet. Dagsorden og nærmere informasjon kommer senere.

HAGEAVFALLSINNSAMLINGEN VÅREN 2016

Gjettum Vel har også iår inngått avtale med Renova om innsamling av hageavfall i vellets område. Årets innsamling finner sted f.o.m. onsdag 27.4 t.o.m. lørdag 30.4.2016.

PARKERING I TOPPÅSVEIEN - RÅDMANNEN SVARER

Kari Seljelid har stilt følgende spørsmål til Rådmannen i Bærum Kommune:

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GJETTUM VEL 21. APRIL 2015

Bernt Lie ønsket en fullsatt sal velkommen og presenterte kveldens program

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Det innkalles til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 21. april 2015, kl.1900 i Samvirkemuséet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41.

NABOMØTE OM FRANZEFOSSBYEN

Som en oppfølging av tidligere nabomøte på Franzefossbyen Industriområde inviterer Franzefoss AS til åpent nabomøte på anlegget 23. april kl 17.00.

GJETTUM VEL DELTAR I BÆRUMSVELLENES FELLES HAGEAVFALLSINNSAMLING

vårt område vil innsamling foregår fra kl. 07.00 fra den 28. april – t.o.m. 4. mai 2015 (I Gjettumposten er det feilaktig oppgitt andre datoer).

KOLSÅS VEL SKAL GJENOPPLIVES

Konstituerende årsmøte for nye Kolsås Vel avholdes i gymsalen på Hauger skole mandag 2. mars kl.1900. Her skal det velges styre og vedtas vedtekter.

ÅRSMØTEDATO FASTSATT

Årsmøte i Gjettum Vel vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015 i Samvirkemuséet på Gjettum.

Nærmere innkalling og dagsorden vil bli sendt ut senere.

Styret

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DR. HØSTS VEI 19 - 45 I BÆRUM KOMMUNE - GJETTUM VELS MERKNADER

Gjettum Vel har sendt følgende kommentar i forbindelse med oppstart av planarbeid for Dr. Høsts vei 19-45.

HØRINGSUTTALELSEN OM AREALPLANEN AVGITT

- Gjettum Vel går inn for skånsom utbygging i randsonen på Løkenjordene, prioriterer forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn.

55% ØKNING I ANTALL PASSASJERER SIDEN 2005

Allerede en måned etter åpningen er det mulig å slå fast at folk i Bærum reiser med T-bane som aldri før.

Det foreligger tall fra tellinger som er utført i oktober 2014, og som gir sammenlignbare tall i forhold til tellinger fra oktober 2005.

Dette melder Sporveien på sitt intranett i dag.

Les mer her >>

BASESTASJONER FOR FREMTIDENS MOBILNETT

Bærumspolitikerne vil ha bedre oversikt - Gjettum Vel har avgitt høringsuttalelse

Les mer her >>

FREMDRIFTEN PÅ OPPGRADERINGEN AV KOLSÅSBANEN

Les om om status for arbeidene med strekningen Avløs - Kolsås her >>

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJETTUM VEL TIRSDAG 8. APRIL 2014

Det innkalles med dette til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 8. april 2014, kl.1900 i Samvirkemuséet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41, inngang fra trappene i Bærumsveien.

ÅRSMØTEDATO I GJETTUM VEL

Årsmøtet i Gjettum Vel er fastsatt til tirsdag 8.april 2014, kl.1900. Nærmere innkalling vil komme senere.

DØNSKIBUSSEN MED UTVIDETE KVELDSRUTER

Halvtimes frekvens hele driftsdøgnet mandag - fredag

NYTT FRA "NABOMØTE" OM KOLSÅSBANEN

AVLØS/HASLUM STASJONER

- Offisiell åpning søndag 15.12.2013 kl. 15.30 på Avløs stasjon.

Les mer her >>

NABOMØTE FRANZEFOSSBYEN INDUSTRIOMRÅDE

Som en oppfølging av tidligere nabomøte på Franzefossbyen Industriområde inviterer Franzefoss AS til åpent nabomøte på anlegget i Franzefossveien 19 den 5. november kl 17.30.

MONSTERMASTENE - BÆRUM KOMMUNE SKYLDER PÅ STATEN

Bærum Kommune mener at de nærmest er pålagt av Staten å legge til rette for mobilmaster på kommunal grunn.

Les mer her >>

BÆRUMVELLENES FELLES HAGEAVFALLSINNSAMLING 2013

Gjettum Vel har i år valgt å delta i Bærum vellenes felles hageavfallsinnsamling 2013:

I vårt område vil innsamling foregår fra kl. 07.00 fra den 29. april – til 3. mai 2013.

Les mer her >>

KOLSÅSBANEN ER ANLEGGSOMRÅDE - IKKE KRYSS BANEN

Fra Kollektivtransportproduksjon AS har vellet fått en oppfordring om å minne våre medlemmer om at Kolsåsbanen innenfor vårt område nå er å betrakte som et anleggsområde.

KREVER DEN 30 METER HØYE MOBILMASTEN I EMIL STANGS VEI REVET

I løpet av august i fjor fikk nærmiljøet omkring Emil Stangs vei, Ingeniør Hoels vei, Skriverveien, Gjettumkollen, Fossilveien, Søndre Gjettum og Vallerveien et landemerke: Den 30 meter høye mobilantennemasten til Mobile Norway AS.

Gjettum Vel krever masten fjernet.

KLART NEI TIL LYSREGULERT FOTGJENGEROVERGANG PÅ VALLER

Når den oppgraderte Kolsåsbanen blir åpnet til de tre siste stasjonene Gjettum, Hauger og Kolsås i oktober neste år, må trafikantene til nye Gjettum stasjon belage seg på en opptil 600 meter lang ekstra-etappe for å komme til og fra banen.

Les mer her >>

DATO FOR ÅRSMØTE I GJETTUM VEL

Årsmøtet i Gjettum Vel vil finne sted tirsdag 23. april 2013 i Samvirkemuseet ved Gjettum stasjon. I forkant av årsmøtet vil det bli et åpent møte med et debattema. Dagsorden vil bli sendt ut senere. Sett av denne kvelden allerede nå. Vi starter kl.1900.

NÅ KAN DU FORETA EN VIRTUELL REISE MED KOLSÅSBANEN

I en animasjonsfilm kan dere foreta en virtuell reise på den oppgraderte Kolsåsbanen hele veien fra Bekkestua til Kolsås:

GJETTUM VEL SPURTE OM KOLSÅSBANEN I FYLKESTINGET MANDAG 19. NOVEMBER

Fylkesordfører Jegstad (H) forsikret at ett års forsinkelse på Avløs ikke utsetter gjenåpningen til Kolsås høsten 2014

STATNETT SKAL FORNYE SENTRALNETTET I OSLO OG AKERSHUS

Frokostseminar åpnet for at deler av Hamang - Smestad-høyspenten kan bli lagt i kabel

GJETTUM VEL SPØR OG KOMMUNEADMINISTRASJONEN SVARER

Referatet fra møtet mellom styret i Bærum Velforbund og Bærum kommunes administrasjon er allerede klart

LYS PÅ KOMMUNALE VEIER IGJEN PÅ KOMMUNALE HENDER

Fra 1. september er det Bærum kommune som selv drifter og vedlikeholder alt veilys på kommunale og private veier

MØTEREFERATET FRA DIALOGMØTET OM VHBN ER MOTTATT

Tirsdag kom referatet etter tre ukers arbeid

ETT ÅRS FORSINKELSE PÅ KOLSÅSBANEN TIL AVLØS

- Betyr det gjenåpning til Kolsås først ved årsskiftet 2015/16?

FORSINKET MØTEREFERAT FRA "DIALOGMØTET" OM VHBN

Akutt sykdom innen Helse og sosial gjør at referatet, med nye tiltak, kommer senere

VELLETS SPØRSMÅL TIL KOMMUNENS ADMINISTRASJON OG ORDFØRER

To ganger årlig har Bærum Velforbunds styre møte med toppledelsen i Bærum kommune der vellene kan stille sine spørsmål

- IKKE SAKBEHANDLINGSFEIL I MONSTERMASTSAKEN I EMILSTANGS VEI

Kommunal- og regionaldepartementet ga ikke Gjettum Vel medhold i vår anke over Fylkesmannens vedtak

DIALOGMØTE OM VESTRE HAUGER BOLIGER OG NATTHJEM

Torsdag kveld skjedde den hittil største politiutrykningen med åtte biler + en ambulanse

MONSTERMASTEN PÅ PLASS I EMIL STANGS VEI


Mobile Norway A/S reiste den 30 meter høye antennemasten i går - uten å avvente ankebehandlingen fra Gjettum Vel til
Kommunal- og regionaldepartementet

NABOMØTE FRANZEFOSSBYEN INDUSTRIOMRÅDE

Som en oppfølging av tidligere nabomøte inviterer Franzefossbyen Industriområde til et til åpent nabomøte på anlegget i Franzefossveien 19 den 28. august kl. 18.00.

MISBRUK AV KONTEINER UNDER VÅRAKSJONEN

- En av de tre konteinerne inneholdt mye som aldri skulle da vært dumpet der.

MØTE MELLOM FORMANNSKAPET I BÆRUM KOMMUNE OG VELFORENINGENE

23. mai ble det avholdt møte mellom Formannskapet og velforeningene der vellene på forhånd hadde oversendt spørsmål de ønsket svar på. 9 foreninger hadde sendt inn tilsammen 18 spørsmål.

FRANZEFOSS HAR FORETATT STØYMÅLINGER

Støv- og støymålinger foretatt på Franzefossbyen Industriområde.

MASSEUTKJØRING FRA KOLSÅSBANEN VED GJETTUM STASJON

Det er startet masseutkjøring fra Avløs i banetraseen og ut i Levretoppen.

ENDELIG VÅRAKSJON

Årets aksjon omfatter tre konteinere iht årsmøtevedtak

REFERAT FRA ÅRSMØTET I GJETTUM VEL 24. APRIL 2012

HER ER DET NYE STYRET I GJETTUM VEL

Her er oversikten over det nye styret etter årsmøtet 24. april 2012

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJETTUM VEL

Det innkalles til årsmøte tirsdag 24. april 2012.

T-BANE TIL RYKKINN TIDLIGST ETTER 2025

Gjettum Vel fikk svar i Fylkestingets spørretime torsdag; lenger ut i det blå for bane til Bærums Verk og Sandvika

I PLANUTVALGET TORSDAG 2. FEBRUAR

Annengangsbehandling av områderegulering Gjettum/Hauger - Kolsås er første sak

HØRINGSFRISTEN FOR SISTE KOLSÅSBANEPARSELL

Onsdag den 25.1. går den ut - men vent ikke til siste dag!

VI BLIR FLERE OG FLERE OG FLERE ...

Gjettum Vel har ved årsskiftet til sammen 1.527 medlemmer, blant disse to bedrifter på Valler

Les mer her >>

577 PROTESTER PÅ STENGNING AV HØGÅSVEIEN PÅ HAUGER

Underskriftskampanje overlevert kommunen den 20. desember - aksjonsgruppe har opprettet nettsted


Les mer her >>

ÅRSMØTE 2012 TIRSDAG 24. APRIL

Gjettum Vel har fastsatt sitt årsmøte 2012 til tirsdag 24. april kl. 19.00. Stedet er som vanlig Samvirkemuseet på Gjettum.

Les mer her >>

KOMMUNEN KJØPTE FIRE BOLIGHUS PÅ DØNSKI

Bladde opp 46 millioner kroner for tre hybelblokker og en firemannsbolig i Dønskiveien

Les mer her >>

SKILØYPE VALLER - DÆLI - STEIN BLIR NÆROMRÅDE-LØYPE

Natur og idrett i Kommunen preparer den tidligere lysløypen så snart det kommer mer snø

RUDSVEIEN PÅ DØNSKI GJENÅPNET ETTER FIRE UKER

Siste asfalten ble lagt på overtid mandag; både Vebekkveien og Rudsveien fullført

GRAVETILLATELSEN I RUDSVEIEN GÅR UT I DAG

Fjernvarmeutbyggingen over Dønski nærmer seg slutten. Delvis stengning av Rudsveien ved COOP Prix opphører mandag 19.12. etter 28 dagers arbeid under veien.

Les mer her >>

ALTERNATIV B FOR HAUGER STASJON OG HØGÅSVEIEN

Bærum Kommune har nettopp lagt ut til offentlig høring et alternativ B for Kolsåsbanen for områdene omkring Hauger stasjon med nedsenket stasjon og dermed Høgåsveien intakt i bro over bane og stasjon.

Les mer her >>

NEDSENKET HAUGER STASJON OG HØGÅSVEIEN I BRO OVER

Prosjektledelsen i Ruter og Bærum kommune tverrvender etter folkemøtet mandag 28. november

INFO-MØTET MANDAG OM SISTE PARSELL PÅ KOLSÅSBANEN

- Stengningen av Høgåsveien setter sinnene i kok hos Hauger-folket og beboerne oppunder Kolsåstoppen.

Reguleringsplan for Kolsåsbanen, parsell Hauger - Kolsås, PlanID 2009033 ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 11. november til 23. desember 2011.

SYKEHUSHYBELBLOKKENE PÅ DØNSKI BLIR STÅENDE

Byggestart for omsorgsboligene tidlig i 2013 - da rives de seks lavblokkene.


Les mer her >>

INFO-MØTE OM SISTE KOLSÅSBANEPARSELL MANDAG 28. NOVEMBER

Fredag 11.11.11 legges reguleringsplanen Gjettum/Hauger - Kolsås ut på offentlig høring.

30 METER HØY MOBILMAST PÅ KOMMUNAL GRUNN I EMIL STANGS VEI

Planutvalget opprettholdt det administrative vedtaket om å tillate masten 30 meter fra de nærmeste bolighusene

Les mer her >>

VELLET BLIR STØRRE OG STØRRE

- Vi har passert 1.500 husstander med god margin

Les mer her >>

IKKE PENGER TIL LYS I PRIVATE VEIER

Bærum kommune kuttet den årlige bevilgningen på 500.000 kroner til Bærum Velforbund

Les mer her >>

MARIE PLAHTE FAMILIE- OG AKTIVITETSSENTER

Ærverdige Marie Plahtes Minde på Dønski gjenåpnes den 2. desember og skal huse Dønski Fritidshus og Levre Helsestasjon.

DEN 30 METER HØYE MOBILMASTEN I EMIL STANGS VEI

Siste slag om Mobile Norways antennemast skjer i Planutvalgsmøtet torsdag 27. oktober:

SØNDAGSÅPENT PÅ WØYEN GÅRD.

Kafeen "Hos Anna" startet opp servering den 16. oktober.


Les mer her >>

INFO-MØTE OM GJETTUM/HAUGER - KOLSÅS.

Reguleringsplanen for siste parsell på Kolsåsbanen legges ut til offentlig høring i slutten av oktober.Les mer her >>

SISTE KOLSÅSBANEPARSELL HAUGER - KOLSÅS

Høgåsveien blir brutt av banen ved Hauger stasjon; ny trafikk gjennom Kløftaveien og Toppåsveien.

NYE GJETTUM STASJON ENDELIG

Kommunestyret vedtok enstemmig undergang under banen; sluttet seg til Formannskap og Planutvalg.

VI HAR PASSERT 1.500 HUSSTANDER

Sameiet Høgåsveien 2 har meldt seg kollektivt inn i Gjettum Vel. Da er vi i alt 1.509 husstander

MOBILBASESTASJONSMASTER OG STRÅLING

Folkets Strålevern i Bærum og Asker stilte spørsmål i offentlig spørretid i kommunestyremøtet onsdag.

MOBILANTENNEMASTKLAGE

Vellet går sterkt imot Mobile Norways 30 meter antennemast i skogen ved Emil Stangs vei 9.

NY HUSEIERFORENING

Lensmannsjordet har vedtatt å melde seg inn i vellet vårt; vi blir 46 husstander flere

MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2011.

Nå mottar styrelederne, kassererne og forretningsførerne i huseierforeningene, boligsameiene og borettslagene medlemsgiroene.

PLANUTVALGET TORSDAG 26. MAI.

- Ingen monsterbro på nye Gjettum stasjon, men undergang under banen

VÅRRYDDEAKSJONEN 2011

- Det er mandag morgen 9. mai at fem konteinere blir plassert ut.
Les mer her >>

ÅRSMØTET I GJETTUM VEL

Årsmøtet 2011 i Gjettum Vel er fastsatt til TIRSDAG 12. APRIL KL. 19.00.
Stedet blir, som vanlig, Samvirkemuseet på Gjettum, adr. Dr. Høsts vei 41.
I tillegg til de ordinære årsmøtesakene blir det en kort faglig del om et aktuelt tema.

BL / 06.03.2011

- HØRINGSFRISTEN GÅR UT DEN 20. APRIL

Planprosessen for den ytterste strekningen på Kolsåsbanen - fra Avløs til Kolsås - er nå kommet inn i Gjettum Vels område. Parsellen Avløs - Gjettum (1.700 meter) er klar. Den passerte planutvalget i kommunen torsdag 3. mars.

Les mer her >>

ISTANDSETTING AV SKILØYPE VALLER - STEIN

Gjettum Vel og Avløs Vel har i fellesskap rettet en henvendelse til Bærum Kommune om preparering av den gamle skiløypa som i sin tid gikk mellom Valler og Stein.

GJETTUM VEL ER PÅ NETT IGJEN

Vi oppdaterer med viktige nyheter

- Vi tar et skippertak og oppdaterer nettsiden vår etter at det har vært meget, meget stille der siden i sommer. Aktiviteten innen vellet har så avgjort ikke ligget nede, men  styrets arbeid og ikke minst styreleders andre aktiviteter har bidratt til nyhetstørken. Men nå er vi sterkt tilbake, understreker vel-lederen.

BL/22.01.2011

OPPGRADERINGEN AV KOLSÅSBANEN DURUD - KOLSÅS

-  Blir du med på en virtuell reise fra Durud mot Kolsås tirsdag 1. februar 2011?

Gjettum Vel arrangerer et åpent info-møte 

TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011 KL. 19.00
I AUDITORIET PÅ BÆRUM SYKEHUS
(SABHF), inngang gjennom Hovedresepsjonen
adr. Sogneprest Munthe Kaas vei 100.

Prosjektleder Ruter A/S vil gjerne komme til nabolagene langs banens ytterstrekning for å orientere om hva planene pr dags dato betyr.

Les mer her >>

BUSSRUTE 751 OVER SYKEHUSENE - DØNSKI

Etterlengtede kveldsbusser tilbake fra 1. juli; alle avganger kjører til Vangkroken.

Les mer her >>

PLASSERING AV CONTAINER OM VÅREN.

Jeg kan ikke se annet enn at utplasseringen i Vallervn./Gjettumkollen står farlig og kronglete til ute i en smal vei og ”midt i et veikryss”.

Les hele spørsmålet fra Bjørn Lieberg og svaret fra Bernt lie under Synspunkter og meldinger fra medlemmene" >>

- VI BLIR STADIG FLERE OG FLERE ...

Vellet har nå 1.415 medlemmer / husstander og er størst i Bærum, og ett av de aller største på landsbasis.

Les mer her >>

REFERAT FRA ÅRSMØTET I GJETTUM VEL 27. APRIL 2010.

 

Møtet ble satt med 27 personer tilstede. Styreleder Bernt Lie ble valgt til møteleder.  Referatet signeres av Marit Anthonisen og Bent Bille Larsen.

Les referatet her >>

DET BYGGES, OG DET BYGGES ...

COOP-butikken på Dønski åpner i oktober, og 12 bostedsløse kan flytte inn i egen leilighet på Vestre Hauger ved årsskiftet

Les mer her >>

NEI TIL NYTT FOTGJENGERFELT I RUDSVEIEN PÅ DØNSKI

Bærum kommune kan ikke anlegge gangfelt som strider mot kommunens veinormaler


Les mer her >>

GJETTUMPOSTEN APRIL 2010.

Innkalling til årsmøtet 2010 tirsdag 27. april kl. 19.00 i Samvirkemuseet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41, inngang fra trappene i Bærumsveien ved Gjettum stasjon.

Visste du at Gjettum Vel er ett av de største vellene i Norge med høy aktivitet og mange og engasjerte medlemmer?? Vi inviterer alle, både medlemmer og andre, til et spennende og forhåpentligvis informativt foredrag:

”Hva kan velforeningen gjøre for deg som enkeltmedlem eller som kollektivt

medlem av Gjettum Vel?”

Les hele Gjettumposten >>

PREPARERTE SKILØYPER I KOLSÅSBANENS TRASÉ

Mange har vært ute og testet skiløypene etter at firmaet Trefelling.com har preparert skiløyper i Kolsåsbanens trasé mellom Kolsås og Durud ved Avløs.

Les mer her >>

DR. SCHMIDTS VEI PÅ DØNSKI

Permanent parkeringsforbud på sørsiden av veien; skiltene allerede på plass!

Les mer her >>

RETTSFORLIK HERO NORGE A/S OG SMART LEILIGHETER BÆRUM A/S

Halvannen dags forhandlinger i Tingretten endte med forlik.

Les mer her >>

HERO HAR ANKET ASYL-NEI TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET

- Departementet opprettholder Fylkesmannens endelige vedtak.

Les mer her >>

ÅRSMØTET 2010

Vellets årsmøte fastsatt til tirsdag 27. april

På sitt siste styremøte fastatte Gjettum Vel årsmøtet 2010 til tirsdag 27. april kl. 19.00 i Samvirkemuseet på Gjettum.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene planlegger vi et par sekvenser med aktuelt innhold og temaer for våre medlemmer og andre interesserte utenfor våre vel-grenser.

BL / 18.1.2010

RETTSSAK OM ASYLBOLIGENE PÅ DØNSKI

- Hero Norge A/S har ikke betalt husleie til Smart Leiligheter Bærum A/S, møtes i Tingretten tirsdag og onsdag.

Les mer her >>

SKOG AV HØYE MOBILMASTER I BÆRUM

Det nye mobilselskapet Mobile Norway A/S planlegger storstilt utbygging av tredje-generasjons nett.

Les mer her >>

OPPGRADERINGEN AV KOLSÅSBANEN

Reguleringsplanene og konsekvensutredningene omfatter nå parsellen Gjønnes - Avløs

Les mer her >>

BLÅTT LYS FOR GJETTUM BRANNSTASJON

Asker og Bærum ikke villige til å bevilge nok penger til brannberedskapen


Les mer her >>

FORTSATT FRI PARKERING I DR. SCHMIDTS VEI (II)

Parkering på begge sider av veien hindrer imidlertid brøytebiler.

Les mer her >>

OFFENTLIG SPØRRETID I BÆRUM KOMMUNESTYRE (I)

Ordføreren klar på Fylkesmannens fasthold av nei til asylmottak på Dønski.

Les mer her >>

OFFENTLIG SPØRRETID I BÆRUM KOMMUNESTYRE (II)

Ordfører Odd Reinsfelt: - Tiltakshaver er den har ansvaret for planprosess og forsinkelsene i og med den.

Les mer om fremdriften på Kolsåsbanen her >>

GJETTUM VEL PRESSER POLITIKERNE

- Fylkeskommunen står på at Kolsåsbanen ikke er oppgradert til metrostandard til Kolsås før i 2014.

Les mer her >>

FORTSATT FRI PARKERING I DR. SCHMIDTS VEI

Kommunen vil ikke innføre parkeringsforbud på nordsiden av veien.

Les mer her >>

VEILYSREFUSJON 2009

Viktig melding - Fristen gikk ut den 1. november. Etternølere må raske på

Les mer her >>

COOP PRIX-BUTIKKEN PÅ DØNSKI

- Nabolaget kan belage seg på julehandel i 2010

Les mer her >>

ASYLMOTTAKET PÅ DØNSKI

Eier og leier krangler om husleie på over 3 mill kr -
rettssak berammet i Tingretten i morgen
utsatt til 19. januar neste år

Les mer her >>

GJETTUM VEL I KOMMUNESTYRE OG FYLKESTING

Vellet stiller spørsmål om asylmottaket på Dønski
og om oppgraderingen av Kolsåsbanen

Denne uken benytter Gjettum Vel seg av retten til å stille spørsmål om to helt sentrale saker som vi har arbeidet mest med i det siste. Onsdag kveld (i morgen) er Vellet i Kommunestyresalen i Rådhuset i Sandvika, mens vi torsdag formiddag er i Fylkestingssalen i Schweigaards gate 4.

I kommunestyret
Til offentlig spørretid i Bærum kommunestyre under møtet onsdag kveld 25.11.2009 kl. 18.00 stiller Gjettum Vel følgende to spørsmål:

Spm 1.:
Nabolaget til det planlagte asylmottaket på Dønski - og vi i Gjettum Vel - frykter i den oppståtte situasjonen at Fylkesmannen likevel vil gi dispensasjon for tiltaket for en periode av to år. Er vår frykt ubegrunnet? Hva vil Ordføreren kunne gjøre for å unngå at vi får et asylmottak i Dønskiveien 39 - 47?

Eventuelt tilleggsspørsmål:
- Hva med ekspropriasjon av området og boligmassen Dønskiveien 39 - 47?

Spm 2:
Siste nytt om oppgraderingen av Kolsåsbanen til metrostandard er at den blir åpnet til Gjønnes tidlig i 2012 etter at den er blitt åpnet til Bekkestua i 2011. Vil Ordføreren se til at planfasen med reguleringsplaner og konsekvensutredninger på restparsellen Gjønnes - Kolsås forseres slik at banen kan åpnes til Kolsås allerede ultimo 2012?

I Fylkestinget
Fylkestinget i Akershus samles til ordinært ting torsdag 26. november i Fylkestingssalen i Schweigaards gate 4 kl. 11.00. Gjettum Vels spørsmål til fylkesordfører Nils Aage Jekstad er følgende:

Finansiering av oppgraderingen av Kolsåsbanen til metrostandard helt vest til Kolsås er nå sikret. Ytterstrekningen Bekkestua - Kolsås kan teknisk sett deles i tra parseller der man kan arbeide samtidig. Disse parsellene har ingen av de store ufordringene som det har vært omkring Lysakerelven eller mellom Lysakerelven og Ringstabekk. Vi har sett åpningsdato en gang i 2014. Ut fra dette: Hva er til hinder for at banen kan åpnes til Kolsås allerede ultimo 2012? I så fall har banen bare vært stoppet i litt over seks år.
BL / 24.11.2009

RUTER-BUSSER TIL BESVÆR

Kolsås - Østeråsbussen nedlagt fredag, Ruter lover ikke kveldsbusser over Dønski til Haganjordet på denne side av nyttår

Fredag ettermiddag gjorde 742-bussen Østerås - Kolsås sin siste tur. Siden august 2006 har det i morgenrushet vært kjørt tilbringerruter til Røabanen, T-banelinje 2 til Østerås stasjon og i retur i ettermiddagsrushet. I de tre årene, uten særlig markedsføring av det gode tilbudet, har sjåføren av og til vært alene i bussen - ellers har belegget stort sett ligget på to til seks passasjerer.

Dette ble rimeligvis altfor lite til at Ruter A/S kunne opprettholde ruten. Med et enda smidigere overgangssystem på Østerås kunne reisetid Kolsås - Majorstuen og Oslo sentrum med buss og T-bane komme ned i den reisetiden som linje 4 Kolsås - Bergkrystallen opererte med.

Gjettum Vel har arbeidet for å få til bussrute 742 som heldøgnsrute alle dager, uten særlig hell!

- Ikke kveldsbusser

For omkring ti år siden mistet Dønski kveldsavganger på bussrute 751 Sandvika - Rud. Det var for få passasjerer som brukte bussene.

Siste avgang på gjeldende ruteplan er kl. 19.58 fra Sandvika til Rud, og i motsatt kjøreretning kl. 19.12 fra Rud.

Nå i høst er innflyttingen i det nye boligfeltet Haganjordet fullført.

I går, mandag, fikk styreleder Rolf Bjørnskau i Sameiet Haganjordet - som representerer 188 husstander i det nye boligfeltet nord for Vangkroken - endelig svar fra ruteplanlegger Bjørn Rusten i Ruter A/S om at Ruter beklageligvis ikke fikk til en utvidelse på kvelden til Vangkroken i denne omgang.

Rusten kan imidlertid forsikre de nye naboene på Haganjordet at de vil få en seriøs behandling ved neste ruteendring som er til våren 2010.

- Enkelt å få til

Mens styret i Sameiet Haganjordet har jobbet for å få til kveldsbusser fram til Vangkroken (Haganjordet), har Gjettum Vel arbeidet for å få til en tilsvarende løsning, men da ved å la bussrute 753 til/fra Lommedalen ved kveldsavgangene fra Sandvika fra og med kl. 20.58 og driftstiden ut kjøre via Dønski og Vangkroken og videre til Kolsås og Lommedalen.

Om kvelden kjører nemlig både 151-bussen til Rykkinn og 753-bussen til Lommedalen helt i følge til Kolsås før deres veier skilles. En slik enkel trasé-endring medfører ikke innsats av mer materiell og kan etter vår vurdering skje umiddelbart - like umiddelbart som rute 742 ble lagt ned fra sist fredag!

Vellet venter på svar fra Ruters ruteplansjef Rusten.

BL / 20.10.2009

RUSHUS PÅ VESTRE HAUGER GÅRD

- Vanskelig sak fikk en god løsning; de nye leilighetene flyttes lengst mulig bort fra Hauger Park

Mens det stadig ut gjennom 2008 ble holdt befaringer på Vestre Hauger gård, Brynsveien 118 - 120, ble de nærmeste naboene konsekvent holdt på mange armlengders avstand. Styrene i Hauger Park Borettslag og Hauger Park Borettslag oppnådde ingen kontakt på sine henvendelser til Bærum kommune, Prosjekt Eiendom - verken på brev, telefon eller e-post. I februar og mars i år meldte de seg kollektivt inn i Gjettum Vel, som dermed økte sitt medlemstall med 128.

Derfor var det en ganske omfattende protestuttalelse som naboene sendte til kommunen som svar på nabovarselet som ble utsendt fra utførende konsulenter, Landsbyarkitektene A/S.

Også Gjettum Vel kom med uttalelse til det foreliggende boligprosjektet: Nybygg med 12 rekkehusleiligheter for enslige bostedsløse rusmisbrukere, plassert slik at terrassen til den nærmeste av disse 12 ble liggende 8,5 meter fra hushjørnet til nærmeste nabo i Hauger skolevei 70.

- Viktig befaring

Under saksforberedelsene i Plan- og miljøutvalget lovet utvalgsleder Anne-Gerd-Steffensen (Frp) både Borettslaget, Boligsameiet og Vellet at det skulle foretas en befaring samme middag som utvalget hadde saken på sitt sakskart torsdag 24. september.

Gjettum Vel hadde naboenes velsignelse til å ta imot Plan- og miljøutvalget og Planadministrasjonen da de ankom Vest Hauger gård. Dvs. både planpolitikerne og planadministrasjonens minibuss ble loset inn gjennom Hauger Park og helt fram til nabogrensen til Vestre Hauger gård slik at de kunne se hvor nær det planlagte nybygget ville komme.

Vi i Gjettum vel er så fri til å tro at nettopp denne befaringen var helt avgjørende for det vedtaket som på kvelden samme dag ble fattet av Plan- og miljøutvalget.

Det var stort frammøte fra styrene og beboerne i Hauger Park Borettslag og Hauger Park Boligsameie, og varaordfører Lisbeth Hammer Krog (H) ankom også i egenskap av Sektorleder for helse og omsorg i kommunen.

Planutvalget tok seg god tid til den orientering som ble gitt på stedet av velforening og de nærmeste naboene og til orienteringer seg imellom i tillegg til at flere sentrale personer ble intervjuet av NRK-Østlandssendingens tv-redaksjon.

I tillegg ble alle sammen tatt med på en omvisning i Natthjemmet, den gamle hovedbygningene på Vestre Hauger gård, som kan huse inntil 12 bostedsløse for en enkelt natt av gangen. Denne omvisningen munnet ut i en henvendelse til Sektorlederen for helse og omsorg, varaordfører Lisbeth Hammer Krog som ønsker å la naboer og vel komme til et eget møte der man skal drøfte praksis når folk må avvises fra Natthjemmet, dessuten nærmere retningslinjer for driften av det nye hjemmet for de bostedsløse enslige rusmisbrukerne.

Fra planutvalgsmøtet den 24.9.

- Denne saken har fått voldsom medieoppmerksomhet. Jeg synes de dialogene vi har hatt med naboene og vellet har vært fruktbare, sa utvalgsleder Anne-Gerd Steffensen da hun introduserte sak 197/09.

- Vi ser at den nye bebyggelsen kommer litt nært. Ved at det nye forskyves ganske mye mot nordvest er jeg sikker på man i fellesskap får til en løsning, fortsatte utvalgslederen.

Liv Skrede (H) understreket at byggeprosjektet er lagt til rette for tungt rusede personer. Natthjemmet er stengt i helgene og er til sjenanse for beboerne omkring. Dessuten er det lekeplass for barn like i nærheten. Tiltaket er komplekst, og jeg ønsker vilkår for bebyggelsen, sa Skrede, som krevde god fysisk avskjerming mot de nærmeste naboene, men ikke noen mur rundt. Hun fremmet forslag at det settes som et vilkår at det blir lagt opp en voll og et gjerde.

Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremhevet at det foreliggende er en dårlig plan, opprinnelig fra 1988. Jeg ønsker en helt ny plan, uttalte han.

Etter en viss meningsutveksling kunne Lilloe-Olsen gå inn for forslagene til vedtak. - Det er med et vondt hjerte vi går inn for tiltaket.

Utvalgsleder Steffensen : - Det er viktig å presisere at det blir et bedre tilbud: 24 timer i døgnet.

Hans-Petter Slattum (H) sa at det er viktig å ta vare på gårdstunet, samtidig som det er et veldig behov for disse boligene. Han fremmet forslag om å speilvende atkomsten til det nye boligprosjektet og for øvrig all virksomhet på Vestre Hauger gård.

Kristen Damsgaard (A): - Nå ser vi løsningen på en vanskelig sak. Jeg vil gi honnør til Gjettum Vel, og dagens befaring viser at naboene og alle parter kan være fornøyd med det som ligger klart for vedtak.

Utvalgsleder Steffensen tok så saken opp til endelig votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med tillegg av etablering av voll og gjerde.

At den nye bebyggelsen flyttes så langt mot nordvest som fysisk mulig og med en ny atkomstvei fra Brynsveien ved nabogrensen til Hauger Park Borettslag fikk enstemmig tilslutning.

Skattums forslag om at låven på gårdstunet brukes til noe fornuftig fikk også enstemmig tilslutning.

Budstikka

Lokalavisens oppslag dagen etter, fredag 25. september, side 4 hadde tittelen ?Sa ja til rushus?. I ingressen konstaterer avisen at planene etter naboprotester er vesentlig endret og at byggeplanene dermed ble vedtatt med store endringer.

På utgangen av saken skriver Budstikka at ?I en e-post torsdag kveld gjorde Gjettum Vels leder Bernt Lie det klart at vellet er tilferds med det endelig resultatet.

- Selve vedtaket torsdag kveld munnet i et endringsforslag som alle parter - de nærmeste naboene, Gjettum Vel og Bærum kommune som byggherre, kan leve meget godt med i fremtiden, skriver Lie til Budstikka.

Møte med varaordfører

Varaordfører Lisbeth Hammer Krog (H) er sektorleder for helse og omsorg i kommunen. Hun har sagt ja til et snarlig møte med naboene i Hauger Park og styret i Gjettum Vel. Retningslinjene for avvisning av personer ved det nåværende Natthjemmet og for hvordan driften av de 12 nye rekkehusleilighetene og fellesbygget for disse står på agendaen.

BL / 19.10.2009

KORT-NYTT INNEN GJETTUM VELS OMRÅDE

Dagbok med aktuelle hendelser

Fredag 3. juli: COOP Prix-butikken i Rudsveien 40 brenner ned til grunnen i en eksplosjonsartet brann. En rekke biler tilhørende beboere i Dønskijordet Huseierforening ble også flammenes rov.

Samtidig mistet nabolaget den kommunale returkonteineren for glass og plast, dessuten Dønskis eneste røde postkasse.

Mandag 20. juli: I forbindelse med innkomne klager til Vellet fra de nærmeste naboene til den nedbrente nærbutikken om rotte- og måkeplager fordi brente matvarer tiltrekker oppmerksomhet fra fire- og tobente lite velkomne skapninger, aksjonerer Gjettum Vel overfor COOP Vest-Viken og deres forsikringsselskap, KLP. Samme kveld får forsikringsselskapet med Vellets hjelp muntlig rivingstillatelse for brannruinen fra styrelederne i Dønski Boligsameie og Dønskijordet Huseierforening, Ragnar Røste og Tanja Kvalsvik. Dermed er tre ukers nabovarslingsfrist kuttet ned med tre uker.

Tirsdag 21. juli: Forsikringsselskapet KLP får Veolia Miljø til å starte rivingen av COOP Prix-bygget og kjører vekk de fleste av de mange utbrente bilvrakene.

Bærum kommunes tjenestested Renovasjon er samtidig på befaring med Vellet for å finne en ny plass for glass- og plast-returkonteineren. I påvente av ny plassering på Dønski henvises ril de nærmestliggende i Hauger skolevei og Dr. Høsts vei, med notis i Budstikka.

Mandag 17. august: Budstikka, side 6 (kjeller-oppslag): NYTT ASYLFREMSTØT PÅ DØNSKI. Det er Hero Norge A/S som nok en gang tilbyr UDI 130 plasser for asylsøkere i de tidligere sykehushyblene i Dønskiveien 39 - 47. - Også denne gang mangler de nødvendige kommunale tillatelser, sier UDIs regiondirektør for Oslo og Akershus, Erik Eide, til avisen.

Lørdag 22. august: Budstikka, side 14 (nyhetsnotis på topp): STØV FRA FRANZEFOSS. Beboere omkring Franzefoss-anlegget har klaget på støv og røyk fra anleggsområdet. Franzefoss opplyser at de har funnet kilden til støvutslipp og vil sette inn tiltak for å rette opp forholdet. For å hindre ytterligere utslipp vil anlegget kutte ut tørking og sikting av sand inntil nytt nødvendig utstyr er på plass.

Mandag 24. august: Budstikka, Arnestedet (sistesiden): Beboer på det nye Haganjordet etterlyser et busstilbud dit om kvelden. Ruters Bjørn Rusten svarer at det vil bli flere avganger, men ikke før til neste år.

Onsdag 26. august: Aften-oppslag side 6: HAR PLASS TIL 130 ASYLSØKERE.

Adm.direktør Ahmed Bozgil i Hero Norge A/S anmoder bærumspolitikerne om å snu i saken om asylmottak på Dønski. Han mener det er graverende at leiligheter står ledige i Bærum mens asylsøkere plasseres i telt på Lierskogen.

Ordfører Odd Reinsfelt repliserer at kommunen forhandler om mulig kjøp av leilighetene til omsorgsboliger.

Fredag 28. august: Budstikka, tosidersoppslag side 6 og 7: RYDDER VEI FOR BANE. Partiene Høyre og venstre i Bærum er enige om at drift av bane (Kolsåsbanen) er for dyrt til at kommuner og fylkeskommuner kan bære kostnadene alene. De ønsker statlige bidrag. Borghild Tenden Jan Tore Sanner vil ha Kolsåsbanen raskt på skinner og vil gi permanent statlig støtte til baner i større byer.

De to politikerne deltar dagen etter, lørdag 29.8., på et folkemøte i Sandvika, på Otto Sverdrups plass kl. 12.00 - 14.00, sammen med statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet.

Også fredag 28. august: Budstikka, Lokalsiden Vestre Bærum: En ny turvei mellom Brynsveien og Hauger skolevei åpnes offisielt av varaordfører Lisbeth Hammer Krog tirsdag den 25. Den 700 meter lange turveien har ifølge lederen av Bærum natur- og friluftsråd, Jon Hveem, kostet 1,2 millioner kroner.

Torsdag 3. september: Bæringen side 3: VENTETIDEN ER SNART OVER. Kolsåsbanen - byggingen i gang.

Det er Bærum kommunes prosjektmedarbeider for Kolsåsbanen, senioringeniør Kari Sagbakken, som redegjør for arbeidet innen sin egen kommune. Det opplyses at i september står parsellen Tjernsrud og Egne Hjem for tur.

Kollektivtransportproduksjon A/S (KTPAS) arrangerer informasjonsmøter for innbyggere og naboer den første mandagen i hver måned mellom kl. 17.00 og 19.00 på adressen Sportsveien 18 ved den nye Bjørnsletta stasjon i Oslo.

Aktuelle åpne informasjonsmøter blir dermed mandag 2. november og 7. desember.

Sagbakken skriver til slutt i Bæringens oppslag at planleggingen vest for Bekkestua også pågår for fullt. Et stort team er i gang med grunnundersøkelser og teknisk forprosjekt for denne banestrekningen. Reguleringsplaner utarbeides og fremmes fortløpende til politisk behandling i Bærum kommune.

Som nabokontakt fungerer Paul Kristiansen som teffes på mobil 402 42 204. Nettsteder med relevant informasjon er ?

www.ruter.no ? og www.ktpas.no .

NB: Red.s tilføyelse: Fylkesordfører Nils Åge Jekstad har i Fylkestinget i Akershus før sommeren opplyst at de arbeider for at oppgraderingen av Kolsåsbanen på de tre delparsellene mellom Bekkestua og Kolsås skal skje samtidig!

Mandag 7. september: Budstikka, side 7: OSLOPAKKE I PENGEKNIPE. Inntektene i Oslopakke 3 er ikke tilstrekkelig til å dekke opp alle prosjektene SOM pakken skal dekke fra 2010 til 2013. 3,1 milliarder må lånes.

Onsdag 9. september: Budstikka, side 4 og 5: HER SKJER DET FLEST ULYKKER. Krysset Bærumsveien / Brynsveien har flest ulykker. Statens vegvesen kommer ikke til å endre på Asker og Bærums farligste kryss, fordi ulykkene i krysset ikke er alvorlige nok.

Også onsdag 9. september: Aften, side 9: EN NY MØTEPLASS. Kafeen ved Mariehaven bo- og behandlingssenter er åpen for folk utenfra. Maten er rimelig. Kafeen drives til selvkost.

- Vi holder åpent fra kl. 11.00 til 15.00, sier kultur- og miljøarbeider Trine Lippestad.

Fredag 11. september: Dagbladet, side 12 og 13: ASYLMILLIONÆR GÅR RETT I STRUPEN PÅ FRP. Oppslag om Ronald Tuft, grunnlegger av Hero Norge A/S, som i 2007 står oppført med en formue på 25,8 millioner kroner. Hero huser medio september i alt 7.187 personer på asylmottak Som de enten eier eller leier. I alt bor det pr 11. september 18.714 personer på norske asylmottak.

Fredag 18. september: To splitter nye returkonteinere for glass og plast er på plass på Dønski, på parkeringsplassen foran Dønski fritidshus; oppslag i Budstikka (Arnestedet) en uke senere.

Onsdag 23. september: Aften, oppslag side 2: ENDELIG EGET HJEM ETTER ÅR PÅ FLUKT. Men bærumsfolk vegrer seg mot å leie ut tik asylsøkere.

Det er Hero Norge A/S, med hovedkontor i Stavanger, som skal bosette 150 asylsøkere i private boliger i såkalte desentraliserte mottak. Det er foreløpig skaffet 28 plasser. Åtte av disse er i én rekkehusleilighet som Hero Norge skal ha fått fremleie av den utenlandske eieren av Dønskiveien 74 D.

Adm.direktør Ahmed Bozgil ønsker ikke å svare verken på telefon- eller e-posthenvendelser fra Gjettum Vel.

I fremleie betaler Hero kr 180.000 pr år. Etter fjorårets satser betaler UDI til sammen 976.000 kr i året for underbringelse av åtte personer.

Naboene i husrekken Dønskiveien 74 A - F fortviler.

BL / 17.10.2009

Nye returcontainere ved Dønski fritidshus.

Etter brannen på Prix, Dønski har mange etterlyst returcontainere i området. Det har nå kommet opp returcontainere på parkeringsplassen utenfor Dønski fritidshus like ved.

BUSS-BENK TIL BESVÆR PÅ KOMMUNAL GRUNN.

Vel-benken ved Bærum Sykehus flyttet til Bærumsveien ved Gjettum stasjon.

Gjettum Vels benk ved buss-stoppestedet ved Bærum Sykehus, som i vel 11 år har stått på kommunal grunn uten formell tillatelse, ble søndag middag flyttet. Dermed skulle ikke Tjenestestedet Vei og trafikk i Bærum kommune lenger ha innvendinger mot at vel-benken på denne plassen har vært velfungerende for ventende busspassasjerer på bussrutene i retning Dønski, Rud, Rykkinn og Lommedalen.

- Ville ikke gitt skriftlig tillatelse

Gjettum Vel beklager overfor de mange brukerne av benken at den nå er fjernet fra sin vante plass. Tjenestestedet Vei og trafikk ved Kurt Bøystad har vært helt klar på at en formell søknad om å la benken fortsatt få stå på kommunal grunn, ikke ville bli imøtekommet. Derfor så Vellet seg nødt til å flytte den bort fra kommunal grunn.

I nærområdet til Bærum Sykehus (Sykehuset Asker og Bærum HF) er det i det siste satt ut flere hvilebenker, så akkurat det spesielle behovet skulle være ivaretatt av sykehuset selv.

"Sykehus"-benken er nå plassert i Bærumsveien én meter vest for Ruters stoppesteds-skur for bussrutene i retning Majorstua, Bekkestua, Oslo sentrum og Østerås.

I løpet av den nærmeste tiden vil den bli pusset opp av styret i vellet.

BL / 11.8.2009

ETTER BRANNEN I COOP PRIX DØNSKI

- Rivingen av ruinene starter allerede torsdag morgen. Naboer har klaget over stank fra ruinene

Natt til fredag 3. juli, noe over klokka ett på natten, brente nærbutikken på Dønski ned til grunnen i en eksplosjonsartet brann. Flere personbiler tilhørende naboer i Dønskijordet Huseierforening - som for tiden er uten sine 88 garasjer og 44 parkeringsplasser - hadde fått tillatelse til å parkerer på sør- og vestsiden av forretningsbygget i Rudsveien, gikk også tapt i brannen.

Bygningen frigjort
Kriminalavdelingen ved Asker og Bærum politidistrikt opplyser til Gjettum Vels nettsider onsdag at bygningen nå er frigjort av politiet, som har avsluttet sine undersøkelser på branntomten.
Umiddelbart etter at etterslukningen var avsluttet fredag for snart tre uker siden, ble hele området inngjerdet. Onsdag middag var gjerdet blitt åpnet av uvedkommende.

Riving starter umiddelbart
Det er forsikringsselskapet KLP (Kommunal Lands Pensjonskasse) som dermed har overtatt ansvaret for å sikre og senere rive den nedbrente bygningen. Saksbehandler Nils Finstad ble forferdet da han fikk beskjed om at avsperringen rundt branntomten onsdag var brutt opp. Han lovet umiddelbart å få stengt området omgående.
Veggene er såpass skadet at de kan rase sammen når som helst!

- Regner med muntlig tillatelse
Nils Finstad kunne videre opplyse til Gjettum Vels nettsider at riving av Prix-bygningen i Rudsveien starter allerede torsdag 23. juli etter at det første selskapet som KLP var i kontakt med, ikke kunne starte rivingen for om noen få uker.
Saksbehandler Finstad håpet at de respektive styrelederne Tanja Kvalsvik i Dønskijordet Huseierforening og Ragnar Røste i Dønski Boligsameie kunne gi en muntlig tillatelse til rivingen. Normalt krever et slikt arbeid nabovarsel med tre ukers varslingsfrist før selve rivingsarbeidene kan settes i gang.

- Rotteplage og stank
De nærmeste naboene i Rudsveien og Vebekkveien har de siste dagene vært plaget av stank fra råtne og råtnende matvarer. Gjettum Vel har mottatt de første henvendelsene om dette.
Måker har også tatt tilhold på de gjennombrente takstolene i sin jakt etter mat ?
Det samme har også åpenbart de mange rottene vært, som har vært sett i området.

Ny glass- og plastkonteiner
På nordsiden av det nedbrente forretningsbygget har Bærum kommune, Renovasjon i de siste årene hatt utplassering en glass- og plastkonteiner. Den ble også flammenes rov natten til fredag den 3. juli.
På bakgrunn av en henvendelse fra Denise på ?Dine synspunkter? den 15.7. Her på velsidene har Vellet i dag vært på befaring med Tjenestedet Renovasjon i kommunen. Saksbehandler Guro Holte orienterte seg på stedet om alternativ plassering i umiddelbar nærhet av stedet, for eksempel ved Dønski Fritidshus eller en annen kommunal tomt.
Inntil en ny glass- og plastkonteiner er på plass på Dønski i løpet av relativt kort tid, anbefaler Guro Holte at naboene på Dønski benytter seg av de to nye konteinerne i Hauger skolevei like ved skolen og i Dr. Høsts vei like ved bommen mot Bærumsveien.
BL / 22.7.2009

NCC har fått kontrakt på å bygge ut en liten strekning på den nye Kolsåsbanen.

NCC Construction AS har fått ansvaret for å bygge strekningen mellom Lysakerelven og Tjernsrud.

Avtalen er inngått med Kollektivtransportproduksjon AS og er verdt 82 millioner kroner. Prosjektet er en av flere delstrekninger på den nye T-banen til Kolsås. Arbeidet omfatter grunnarbeider og fundamentering på T-banen samt ny Jar stasjon. Strekningen er på ca. 1 km.

- Vi gleder oss til å ta fatt på denne jobben, og til å være med på å bygge den nye Kolsåsbanen, sier prosjektleder Sven H. Movold i NCC Construction AS.

Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå frem til februar 2010 skriver NCC i en pressemelding.

DØNSKI-BUSSRUTE UTEN KVELDSTILBUD.

Etter to på åtte om kvelden fra Sandvika er full stans - nye naboer i Hagan Park krever flere kveldsavganger

Styreleder Erik Bjørnskau i Sameiet Haganjordet har tatt initiativ overfor de største boligsameiene, borettslagene og huseierforeningene på Dønski til å få Ruter A/S til å utvide kveldskjøringen på bussrute 751 Sandvika - Sykehusene - Dønski til Vangkroken / Rudssletta. Fra 20. mars utvidet Ruter kjøringen på de siste ettermiddagsavgangene fra Sandvika på hverdager til å kjøre helt fram til Vangkroken / Rudssletta.

På sitt styremøte onsdag kveld gikk Gjettum Vel enstemmig inn for å støtte initiativet fra Sameiet Haganjordet slik at Vellet får tilsutning fra samtlige samtlige boligsameier, borettslag og huseierforeninger til å få kveldsavganger alle driftsdager også kl. 20.58, 21.58, 22.58 og 23.58 med buss fra Sandvika via Dønski helt fram til Vangkroken.

Det nye boligprosjektet Hagan Gård vil i løpet av juni være ferdigbygd og innflyttet. Det betyr at 188 nye husstander inngår i trafikkgrunnlaget for bussruten.

Om kort tid blir det møte med Ruter A/S i sakens anledning.

BL / 28.5.2009

TRE BLOKKER OG NI REKKEHUS PÅ HELGERUD.

Akershus fylkeskommune vil kvitte seg med hele eiendomsmassen sin i Sogneprest Munthe-Kaas vei

Foss & Co Næringsmegling i Vika i Oslo har lagt ut hele eiendomsmassen til Akershus fylkeskommune på Helgerudåsen, nærmere bestemt de tre blokkene Sogneprest Munthe-Kaas vei med i alt 72 leiligheter og rekkehusene som omfatter to- og firemannsboliger i samme veiadresse. Det er på eiendomssidene i Aftenposten mandag 25.5. at hele området til Fylkeskommune er lagt ut for salg.

Annonsen opplyser at sju av de til sammen 92 leilighetene for tiden ikke er utleid.

Kort flyttefrist

I et større oppslag i Budstikka tirsdag 26.5. uttrykker flere av leieboerne sin store fortvilelse over den svært korte fristen som Akershus fylkeskommune har satt for fraflytting av leilighetene: Den 30. juni.

Vi i Gjettum Vel har ikke fått bekreftet når leieboerne i de 85 bebodde leilighetene i de tre blokkene og de ni rekkehusene fikk varsel om oppsigelse av leiekontraktene sine.

- Enkelte leieboere skal ha bodd i samme leilighet i opptil 29 år.

De fleste har hatt treårs-kontrakter med Akershus fylkekommune.

BL 28/5-2009

VÅRRYDDEAKSJONEN 2009.

- Entreprenører dumpet byggeavfall i alle de fire vel-konteinerne

Styret i Gjettum Vel vil benytte anledningen til å berømme medlemmene for IKKE å ha kvittet seg med verken bildekk, malingsspann, hvitevarer eller kvist og hageavfall under vårens ryddeaksjon. Det er slike ting som Vellet må betale ekstra for for å bli kvitt på kommunens avfallsplass på Isi.

- Derimot er det blitt dumpet bygningsavfall i alle de fire konteinerne, går det fram av regningen som vi nå har fått fra Franzefoss Gjenvinning.

- Naboer så ...

Ikke minst fra naboer som ut gjennom dagtimene onsdag 6. mai "overvåket" den konteineren som sto ved krysset Levretoppen/Dugnadveien, er det kommet henvendelser til vel-styret om at byggeentreprenører kom med sine biler og tømte bygningsavfall oppi konteineren. Før noen nabo nådde fram til konteineren, hadde bilene forlatt "åstedet".

Et rørleggerfirma, der bilens logo ble identifisert - og som ikke er medlem av Gjettum Vel - ble kontaktet etter at det fra denne ble dumpet "noe" oppi. De lovet å ordre opp.

- Må vi ha full overvåking?

Når Gjettum Vel tilbyr medlemmene å bli kvitt skrot som har samlet seg opp siden sist vår, bygger det på tillit mellom vellet og medlemmene. Vi i styret er smertelig klar over at uvedkommende ALLTID vil kunne bli kvitt avfallet sitt på en lettvindt måte ved å frekventere våre konteinere.

I år kostet det oss kr 2.500,- (inkl. moms). For vellets økonomi betyr det f.eks. at kontingenten 2009 for 50 medlemmer i en huseierforening, borettslag eller boligsameie "forsvant rett ut av vinduet".

Vi er også klar over at UVEDKOMMENDE alltid vil ha en mulighet til å misbruke våre konteinere ved å oppsøke dem nattestider.

Skulle noen av de lokale byggeentreprenørene som leser dette og som føler seg litt beklemt, kan de jo spleise litt på de 2.500 kronene i ekstrautgifter som vi ble påført i årets vårryddeaksjon. Den arrangeres - tross alt - utelukkende for våre medlemmer.

BL / 19.5.2009

VESTRE HAUGER GÅRD.

- Sterk motstand mot boligprosjektet for 12 enslige rusmisbrukere

Fristen for å komme med protester på det nabovarselet som Landsbyarkitektene hadde utsendt på vegne av Bærum kommune, Eiendom - Prosjekt, på ovennevnte byggeprosjekt, løp ut i dagene omkring 10. - 12. mai, noe avhengig av når nabovarselet ankom i posten som rekommendert brev.

I god innen fristens utløp sendte Hauger Park Borettslag A/L (101 husstander) og Hauger Park Boligsameie (27 husstander) sin felles protest, med kopi til Bærum kommune - og også til de faste medlemmene av Plan- og miljøutvalget i kommunen.

Under punktet "Eventuelt" under planutvalgsmøtet torsdag 14. mai tok planutvalgsleder Anne-Gerd Steffensen (Frp) ordet for å forklare at denne saken vil utvalget få som byggesak og at den vil få en omfattende behandling der. Steffensen uttrykte klart at bl.a. en befaring på forhånd, sammen med de nærmeste naboene som alle har protestert innen fristens utløp, ville gi grunnlag for å treffe en god og riktig beslutning i sakens anledning.

Gjettum Vel supplerte naboene i Hauger Park med vår protest datert og poststemplet den 12. mai. Også den vil følge saken gjennom byråkratiet i Bærum kommune.

I skrivende stund er det ikke klart når denne byggesaken kommer til behandling i Plan- og miljøutvalget.

BL / 19.5.2009

VI BLIR FLERE OG FLERE.

Gjettum Vel kan nå skilte med til sammen 1.257 medlemmer

Siste tilvekst i medlemsmassen er Kløftatunet Huseierforening.

- Vi er riktig nok bare fem hus, men støtter Gjettum Vels arbeid, skriver Tove Sande Bjørnstad på vegne av styret i en e-post til oss, og ønsker lykke til med videre arbeid.

Med denne tilveksten er antall medlemmer i Gjettum Vel kommet opp i 1.257. Tilveksten bare siden årsskiftet 2008/09 er på 646 medlemmer. Av disse kommer 133, eller 20,6%, fra området til Kolsås Vel der det ikke har vært noen virksomhet de siste cirka ti årene. Ikke mindre enn 513 nye medlemmer (kollektivt innmeldt) har kommet fra nabolaget på Dønski.

Ingen huseierforening, boligsameie eller borettslag er for lite til å bli med som kollektive medlemmer i Gjettum, spesielt ikke når de gir så tydelig inntrykk av å støtte arbeidet vårt.

- I løpet av de nærmeste månedene håper vi at prosjekteringsansvarlig for Kolsåsbanens ytterstrekning Bekkestua - Kolsås, Ruter A/S ved adm.direktør Bernt Reitan Jensen, kan presentere en åpningsdato for oppgradert bane av metrostandard som ligger vesentlig nærmere i tid enn 2014.

BL / 29.4.2009

BÆRUM KOMMUNE OG VESTRE HAUGER GÅRD.

11 kom for å høre 7 ressurspersoner orientere om det nye bostedsløse-tilbudet.

Naboene til det planlagte hjemmet for bostedsløse på Vestre Hauger gård - de 101 husstandene i Hauger Park og noen på ulike adresser i Kjonejordet - fikk mandag innkalling i posten til kommunens orienteringsmøte kvelden etter. Innkallingen var frankostemplet den 23. april, men overstemplet den 24.4.

Muligens fordi innkallingen kom så sent, var det bare ti av de næmeste naboene som møtte fram, i tillegg til Gjettum Vels styreleder som var anmodet av nabolaget om å være til stede og høre på orienteringen som ble gitt. Dermed var det i alt 11 tilhørere. Fra Bærum kommune og prosjekterende arkitektfirma møtte sju ressurspersoner. - Budstikka var også til stede.

I løpet av en to timers tid ble det gitt en god og omfattende informasjon om prosjektet som er planlagt å huse 12 bostedsløse personer i like mange leiligheter, men det ble en del diskusjon om hvem som ansees å være nærmeste naboer og som skulle etter plan- og bygningsloven skulle nabovarsles. Spørsmålet ble reist fra salen om f.eks. hver av de 101 sameierne i Hauger Park Boligsameie skulle motta nabovarsel, eller om det var tilstrekkelig at bare styret v/styreleder eller forretningsfører mottok nabovarselet. Den samlete orienteringen fra kommune og arkitekt munnet ikke ut i noen konklusjon på dette problemet.

Uansett: Frist for å komme med innspill, kommentarer eller protester løper i 14 dager fra mandag 27. april, da dette var datoen da naboene til Vestre Hauger gård mottok nabovarselet som rekommandert sending.

BL / 29.4.2009

BÆRUM KOMMUNE, EIENDOM INNKALLER TIL NABOMØTE

Innkalling til nabolaget omkring Vestre Hauger gård fikk ett døgns varsel for åpent info-møte

Bærum kommune, Eiendom - Prosjekt uttalte til Gjettum Vels styre i forbindelse med årsmøtet tirsdag 21. april at de kom til å innkalle til nabomøte alternativt tirsdag 28. april eller 12. mai.

I dag, mandag, mottok nabolaget i Kjonejordet og i borettslaget og boligsameiet i Hauger Park i sine postkasser innkalling til møtet - med bokstavelig talt 24 timers frist!

Overfor Gjettum Vel gir representanter for Hauger Park Borettslag at 24 timer er lovlig kort innkallingsfrist.

Rekommandert brev

Sammen med innkallingen til morgendagens møte kom også nabovarselet om den ye utbyggingen av natthjemmet på Vestre Hauger gård på adressen Brynsveien 128. Brevet var poststemplet 23. april (det var på torsdag). Fire dager har altså posten tatt fra Kommunegården på Arnold Haukelands plass til adresser langs Brynsveien og sideveier på Hauger, noe kanskje ikke Bærum kommune kan sies å være skyldig i.

- Burde ha vært sendt ut tidligere

Vi i Gjettum Vels styre slutter oss fullt ut til naboene i Hauger Park som reagerer på den minimale innkallingsfristen til møtet.

Selve fristen for kommentar / tilsvar / protest på nabovarselet løper 14 dager fra det er mottatt hos adressatene.

BL / 27.4.2009

VI BLIR FORTSATT STADIG FLERE ...

To nye huseierforeninger har meldt seg inn i Gjettum Vel

- Dønskitoppen Huseierforening hadde styremøte onsdag kveld. Der ble det vedtatt å melde huseierforeningen kollektivt inn i Gjettum Vel, forteller styreleder Lars Ole Mathisen.

- Dermed er det blitt 65 nye medlemmer hos oss, konstaterer styreleder Bernt Lie. han deler gleden med de øvrige styremedlemmene.

I siste uke hadde Nordre Gjettum Huseierforening årsmøte. Fra dette forteller Camilla Heidenreich Bommen at også de melder seg kollektivt inn hos oss. De er 80.

I løpet av denne uken kan vi dermed notere oss for 145 nye medlemmer. Totalt er vi dermed oppe i 1.252.

Hvorvidt vi dermed er blitt det største vellet i Bærum, er i skrivende stund uvisst da en forespørsel til styret i Bærum Velforbund hittil ikke har gitt noen tilbakemelding.

Valgresultatene fra årsmøtet i Gjettum Vel.

To nye styremedlemmer + 1 vara kom inn, gjenvalg av fire "gamle" + 1 vara

Alle de fire styremedlemmene og et varamedlem som sto på valg på årsmøtet tirsdag kveld på Samvirkemuseet, ble enstemmig gjenvalgt. Utvidelsen av styret med to medlemmer førte til at Rune Pytte Solum, Dønskitoppen 14 (Dønski Boligsameie) og Rikke Falstad Jordal, Dr. Schmidts vei 20 (Sameiet Dr. Schmidts vei 6 - 26) enstemmig ble valgt som de to nye ordinære styremedlemmene med funksjonstid to år.

Nytt varamedlem ble Anne Gina Bjørn-Hansen, Dr. Høsts vei 58 (Sameiet Dr. Høsts vei 54 - 76), iht vedtektene valgt for ett år.

Styrets sammensetning

Etter dette består styret i Gjettum Vel av Bernt Lie, styreleder, med følgende styremedlemmer: Aage J. Reitan, Inger B. Steensland, Ove Tønnessen, Torill Ramleth, Ingun Seljelid, Rune Pytte Solum og Rikke Falstad Jordal.

Varamedlemmer er Brit Jahr og Anne Gina Bjørn-Hansen.

Valgkomiteen ble stående uten suppleant til Inger Godager.

Revisor Arne Anthonisen ble gjenvalgt for ett år.

BL / 21.4.2009

Se styreoversikten her >>

Innkalling til årsmøte i Gjettum Vel

Årsmøte i Gjettum Vel vil bli avholdt tirsdag 21. april 2009, kl.1900 i Samvirkemuseet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41. Inngang fra trappene ved Gjettum stasjon.
Dagsorden:

Kl.1900:         Kaffe, te og kaker.
Ca. kl.1910:   Bærum Idrettspark. Status ultimo april 2009 for milliardprosjektet.
                     Innledere: Prosjektleder Marit Linnerud Onstad, Bærum Kommune og en representant fra Stiftelsen Bærum Idrettspark/Bærum Idrettsråd.
Ca. kl.1950:   Gjettum nærpolitistasjon.
                     Orientering ved politiførstebetjent Gjermund Seter.
Ca. kl.2010:    Vestre Hauger gård - utbygging av det såkalte natthjemmet.
Ca. kl.2025:    Oppgradering av banen fram til Kolsås. Status fremdrift og kostnader.
Ca. kl.2035:   Årsmøte med dagsorden:
   1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
   2. Styrets beretning.
   3. Regnskap 2008 med revisors beretning.
   4. Budsjett for 2009.
   5. Vedtektsendring § 1, vellets nye grenser, etter eget årsmøtevedtak i 2007 og årsmøtevedtak i Sandvika Vel februar 2009.
   6. Valg. Utvidelse av styret med 2 medlemmer.
   7. Innkomne forslag iht innkallingen til årsmøtet. Frist for innlevering av saker er 20. april 2009, rettet skriftlig til Aage J. Reitan, Gjettum Vel, postboks 1, 1342 Gjettum eller adr. Levretoppen 3, 1346 Gjettum.

Styret.

- VI ØNSKER Å BLI STØRST

GJETTUMPOSTEN utdelt også til samtlige bedrifter og firmaer på Rud/Hauger

I løpet av fredag ettermiddag ble samtlige bedrifter og firmaer på Rud/Hauger-feltet besøkt av oss etter som det er første gang at dette store industribedriftsfeltet er innlemmet inn i arbeidsområdet til Gjettum Vel.

Vi håper at flest mulig vil støtte Vellet økonomisk ved å melde seg inn og betale kontingenten på kr.300,- som gjelder for

bedrifter, næringsliv, skoler, institusjoner m.v.

Etter hvert som disse "nye" kontingentene eventuelt strømmer inn på konto, vil vi ved jevne mellomrom legge ut på nettsidene våre,

hvem som har ønsket å støtte oss ved via bedriftsmedlemskap for året 2009.

Satsen kr 300,- ble vedtatt på årsmøtet den 24. april 2008.

BL / 18.4.2009

VI BLIR ENDA FLERE

Helgerud Borettslag A/L melder seg kollektivt inn etter enstemmig vedtak på generalforsamlingen

Styreleder Thomas Granger i Helgerud Borettslag A/L melder i en gledelig e-post til Gjettum Vel at deres generalforsamling enstemmig har vedtatt å melde seg kollektivt inn i vellet vårt. Dermed har vi fått ytterligere 74 medlemmer. Samtlige har adresse Dønskiveien 27 A eller B.

Borettslaget hadde sin generalforsamling den 31. mars, men hadde rett og slett glemt å formidle oss den gledelige nyheten!

Med denne tilveksten er antall medlemmer i Gjettum Vel pr dags dato nådd opp i 1.107, mot 611 ved årsskiftet 2008/09. Det betyr en tilvekst på hele 496 eller en økning på 81,2%.

Styret i Vellet har som målsetting for året 2009 å bli den største velforeningen i Bærum - ikke bare geografisk, men også antallsmessig.

BL / 18.4.2009

GJETTUMPOSTEN

Distribusjonen startet tirsdag ettermiddag

Innkallingen til årsmøtet tirsdag 21. april kl. 19.00 på SAMVIRKEMUSEET er under distribusjon i et stadig større område i vår del av Bærum. Tirsdag formiddag leverte Ross Grafiske A/S både GJETTUMPOSTEN og giroinnbetalingsblankettene, sistnevnte i en ny og enklere form.

Fordi distribusjonen skal foregå i et enda større område enn tidligere - innen hele området til det gamle Flaten Vel - vil det nødvendigvis gå litt lengre tid før GJETTUMPOSTEN foreligger i postkassene til samtlige beboerne innen vel-området.

En kunngjøringsannonse i Budstikka fredag 3. april varslet om tid og sted for årsmøtet og de viktigste sakene som innleder møtet, før forsamlingen samler seg om de tradisjonelle årsmøtesakene.

BL - 15/4-09

VI BLIR STADIG FLERE.

Dønskijordet Huseierforening melder seg kollektiv inn i Vellet

Generalforsamlingen i Dønskijordet Huseierforening vedtok enstemmig tirsdag kveld å melde seg kollektivt inn i Gjettum Vel. Dermed kan vel-styret glede seg over ytterligere 88 kollektive medlemmer i vellet.

Som huseier på Dønskijordet var det huseier Bernt Lie som hadde foreslått kollektiv innmelding i Gjettum Vel som eneste innkomne sak til behandling på generalforsamlingen.

Huseierforeningens styre skriver på slutten av pkt 14 i sin årsberetning at det i skrivende stund ser ut til at det ikke blir noe asylmottak i de gamle sykehusboligene.

- Styret bemerker at Gjettum Vel har gjort en stor jobb med den saken, heter det.

BL - 15.4.2009

BETYDELIG MEDLEMSØKNING.

Gjettum Vel fikk torsdag kveld 206 nye medlemmer på Dønski

Årsmøtet i Dønski Boligsameie torsdag kveld vedtok å melde seg kollektivt inn i Gjettum Vel. Dermed kan vi i Vel-styret glede oss over en betydelig tilvekst i antall medlemmer.

Det var boligsameiets styreleder Ragnar Røste som kunne fortelle den gledelige nyheten til oss. Det betyr 206 nye medlemmer, som bor i tre av de fire blokkene på Dønskitoppen.

Avgjørende for årsmøtevedtaket i Dønski Boligsameie var, etter det vi forstår, innsatsen som Gjettum Vel har utført for å unngå at det blir etablert asylmottak i Dønskiveien 39 - 47.

Dønski Boligsameie har sin egen nettside med adressen www.donski-boligsameie.net .

Den nye tilveksten betyr at Gjettum Vel på sitt årsmøte tirsdag 21. april kan notere seg for 334 nye medlemmer hittil i 2009. Samlet medlemstall er dermed nådd opp i 945.

Gjettum Vel har dermed passert velforeningen som er etablert blant Rykkinn-byens ca 15.000 innbyggere, Berger og Rykkinn Vel, i antall medlemmer.

BL / 2.4.2009

- Vi er blitt flere i løpet av 2008 og hittil i år

I forbindelse med regnskapsavslutningen for driftsåret 2008 kan vi i styret i Vellet glede oss over en markert økning i antall medlemmer. Antall enkeltmedlemmer har økt med 57 til 301, mens antall kollektivt innmeldt gjennom boligsameier, huseierforeninger og borettslag har økt med 19 til 310. Til sammen 611.

Det var Levretoppen Veilag og Sameiet Dr. Schmidts vei 6 - 26 som markerte ØKNINGEN i de kollektivt innmeldte medlemmene og som kompenserte for et lite frafall i de kollektivt innmeldte.

Følgende er dermed kollektivt innmeldt pr årsskiftet 2008/09:

- Levreåsen Huseierforening

- Hvitveisstien Huseierforening

- Rudsdalen Huseierforening

- Gjettumkollen Huseierforening

- Gjettum Interessentskap I/S

- Rudsveien Borettslag A/L

- Sameiet Dr. Høsts vei 54 - 76

- Gjettumtunet Borettslag A/L

- Huseierlaget Levretoppen/Dugnadveien

- Levretoppen Veilag

- Sameiet Dr. Schmidts vei 6 - 26.

Nye i 2009

Hittil i 2009 har Hauger Park Borettslag A/L og Hauger Park Boligsameie med til sammen 128 medlemmer meldt seg inn.

I løpet av inneværende år regner GJETTUM VEL å bli atskillig større i og med at vi overtatt et område fra Sandvika Vel, dessuten at vi i nordøst, nord og nordvest har utvidet grensene våre til å omfatte den tidligere delen av Flaten Vel: Kolsås Vel der virksomheten har ligget nede i de siste cirka ti årene.

Og vi er så frie å hpåe på - og tror - at den dagen det er klart at det ikke blir noe asylmottak på Dønski, vil flere av boligsameiene og huseierforeningene omkring melde seg kollektivt inn.

BL/14.3.2009

SNØ PÅ TAKET?

- Har du ikke ryddet det meste av snøen nå, kan det koste deg dyrt om det går galt

 

I forbindelse med den spesielle snøvinteren vi er midt oppe i, kan det være grunn til å råde alle til å gå på taket og få fjernet en del av den snøen som ligger - hvis du da ikke allerede har gjort det. Mange i rekkehusene på Dønski gjorde dette allerede etter det store snøfallet søndag 22. februar.

 

- Snølasten, dvs. vekten av den snøen som hadde lagt seg på hustak, garasjetak, carporter og på alle andre tak, utgjorde pr tirsdag morgen 3. mars hele 182,8 kg pr kvadratmeter takflate. Dette er helt på grensen av hva selv nyere bygg - oppsatt etter de seneste byggeforskrifter - skal kunne tåle, understreker styreleder Bernt Lie i Gjettum Vel.

Han har, som de fleste vet, vært ansvarlig for værstasjonen på Dønski siden 1. februar 1970.

Snødybdene nå sist i februar (opptil 82 centimeter) eller i begynnelsen av mars har vært de største siden 1994.

 

- Snølast over 180 kg


Når snølasten er beregnet til nøyaktig 182,8 kg/kvm, er det med basis i de daglige nedbørmålingene fra og med den 16. januar da snøen igjen la seg etter noen dager med grønn eller svart vinter. Til og med tirsdag morgen 3. mars utgjorde smeltevannsverdien av all nedbøren som har kommet, 182,8 mm nedbør, på Dønski.

Med alle advarslene som forsikringsbransjen har gått ut med i de siste par ukene, vil de ulike selskapene kunne gå til store avkortninger i forsikringsutbetalingene dersom en skade skulle oppstå.

 

FRA SANDVIKA VEL TIL GJETTUM VEL.

- Årsmøtet i Sandvika Vel den 26.2. godkjente overføringen av en del av området sitt i nordøst

 

Med virkning fra 1. mars overfører Sandvika Vel en del av den nordøstligste delen av vel-området sitt til nabovellet, Gjettum Vel. Dette ble enstemmig vedtatt på Sandvika Vels årsmøte, avholdt på Sandvika videregående skole torsdag 26. februar.

Representanter fra styret i Gjettum Vel var spesielt invitert til Sandvika-årsmøtet fordi denne områdeovertakelsen skulle vedtas. - De seneste årene har begge velforeningene vært gjester hos naboen på årsmøtene.

 

To områder


Det er i hovedsak to områder - det ene beliggende mellom Brynsveien, Dr. Høsts vei, Gjettumstien, Gjettumkollen, Vallerveien og Lindelia, det andre på Gjettum-platået med tilknytning til Bærumsveien og Kolsåsbanen - som nå blir overtatt av Gjettum Vel. Rent konkret gjelder det alle adresser til

 

- Bærumsveien 356 - 372 (like nummer)

- Durudveien 38 - 68 (like nummer)

- Emil Stangs vei

- Ingeniør Hoels vei

- Lindelia 10, 12 og 18, samt 41 - 51 (ulike nummer)

- Marie Michelets vei

- Skriverveien

- Vallertunet

- Vallerveien i nordøst, og

- Vallerveien 112 - 128 (like nummer).

I innstillingen til sitt årsmøtevedtak skriver Sandvika Vel at deres velavis, Ditt Vel nr 2/2009, vil bli omdelt i dette området selv om den formelle overføringen skjer med virkning fra 1. mars.

 

Gjettumposten


Vi i Gjettum Vel har fastsatt vårt årsmøte til tirsdag 28. april kl. 19.00, som vanlig i Samvirkemuseet på Gjettum. GJETTUMPOSTEN med innkalling til dette årsmøtet, vil derfor bli fulldistribuert på de nye adressene. Vedlagt vil det følge med en giroblankett som kan benyttes av dem som ønsker å melde seg inn i vårt vel.

BL

 

Åpent møte om Kolsåsbanen.

Åpent møte om Kolsåsbanen i Samvirkemuseet 13. januar 2009.

Les mer her >>